Spoznajte svoju cenu
na trhu práce

priemerná mzda na všetkých pracovných pozíciách

spracovanie záznamov
spracovaných záznamov za 1. štvrťrok 2019 = viac ako 50% všetkých zamestnancov na Slovensku
50% zamestnancov zarába viac
50% zamestnancov zarába viac ako 978 €
priemerné stúpanie
v priemere stúplo odmeňovanie oproti minulému roku
oficiálne štatistické zisťovanie
oficiálne štatistické zisťovanie, realizované dlhodobo, dáta preberá aj EUROSTAT